Privatumo politika

UAB „VILMESTOS PROJEKTAI“ SLAPUKŲ POLITIKA

Ši Privatumo politika taikoma šiose UAB „VILMESTOS PROJEKTAI“ svetainėse:

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. UAB „VILMESTOS PROJEKTAI“, juridinio asmens registracijos kodas 125942694 (toliau – Bendrovė), slapukų politika parengta vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo nuostatomis.
  2. Slapukas (angl. cookies) – tai nedidelis informacijos failas, kurį interneto svetainė įrašo į lankytojo kompiuterį arba mobilųjį įrenginį, kai jūs lankotės toje svetainėje. Slapukai naudojami funkcionalumui pagerinti, statistikai ir analizei, suteikti naudingos informacijos svetainės savininkui, užtikrina malonesnę svetainės naudojimo patirtį, leidžia tobulinti svetainę ir kt. Lankantis Bendrovės svetainėje yra naudojami ir trečiųjų šalių slapukai, pvz., Google Analytics. Taip pat svetainėje gali būti nuorodų į trečiųjų šalių tinklalapius, kuriuose netaikoma Bendrovės Politika.
  3. Ši Bendrovės slapukų politika (toliau – Politika) skirta informuoti, kad Bendrovė savo interneto svetainėje naudoja slapukus, nurodyti jų tvarkymo taisykles.
  4. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad tęsdami naršymą Bendrovės svetainėje iškilus slapukų juostai ir nepakeitus naršyklės nustatymų, Jūs taip pat sutinkate, kad būtų naudojami slapukai ir su Politika.
  5. Bendrovės socialinių tinklų paskyroms yra taikoma atitinkamo socialinio tinklo privatumo politika, todėl lankytojas turi papildomai susipažinti su jų privatumo politika.

II. RENKAMI ASMENS DUOMENYS

 1. Naudojant slapukus, yra renkami šie Bendrovės svetainės lankytojų duomenys:
  • bendro pobūdžio informacija apie naudojimąsi Bendrovės svetaine;
  • informacija leidžianti atpažinti ir suskaičiuoti Bendrovės svetainės lankytojus bei stebėti lankytojų apsilankymus ir jų veiklą svetainėje;
 1. Naršant Bendrovės svetainėje be slapukų renkami tokie asmens duomenys:
  • IP adresas (kompiuterį identifikuojantis unikalus kodas tinkluose), miestas iš kurio jungiamasi, svetainės sekcijos, kuriose lankomasi;
  • duomenys, kuriuos svetainės lankytojas pats pateikia Bendrovei, kai pateikia užklausos formą (vardas, pavardė, el. paštas, tel. Nr.);
  • duomenys, kuriuos svetainės lankytojas pats pateikia Bendrovei, kai kreipiasi svetainėje nurodytais kontaktais;
  • socialinių tinklų, kuriuose dalyvauja Bendrovė, naudotojų asmens duomenys, tokiems asmenims kreipiantis į Bendrovę per socialinius tinklus.

III. NAUDOJAMI SLAPUKAI

 1. Lentelėje pateikiamas svetainėje naudojamų slapukų sąrašas:

Slapuko kategorija

Duomenų tvarkymo tikslas

Slapuko pavadinimas

Galiojimas

Techninis

Sklandžiam svetainės veikimo užtikrinimui

Techninis

Iki sesijos pabaigos

Analitinis

Lankomumo statistikos rinkimui

Google Analytics

Nuolatinis

Analitinis

Lankytojų veiksmų analizavimui

Google Tag Manager

Nuolatinis

Reklaminis

Svetainės reklamos optimizavimui

Google AdWords

Nuolatinis

 1. Bendrovės svetainėje naudojamasi Google Analytics – Google, Inc. teikiama žiniatinklio analizės paslauga, kuri padeda išanalizuoti, kaip naudojamasi šia interneto svetaine. Google Analytics surinkta informacija yra perduodama ir saugoma Google. Google ją saugo ne Lietuvoje esančiuose serveriuose. Google gali perduoti Google Analytics surinktą informaciją trečiosioms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymą arba kai tos trečiosios šalys tvarko informaciją Google vardu. Lankytojas turi papildomai susipažinti su Google privatumo ir slapukų politika.

IV. SLAPUKŲ VALDYMAS

 1. Slapukus galima valdyti ir/ar ištrinti pagal savo pageidavimus, jeigu tai leidžia Jūsų naršyklės ar įrenginio nustatymai. Jeigu norite apriboti slapukus arba juos ištrinti, tai galite padaryti interneto naršyklės nustatymuose. Kiekviena naršyklė turi skirtingą nustatymų pritaikymo metodą.
  11. Informacija apie slapukų nustatymą populiariausiose naršyklėse:

Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/lt/kb/Slapuk%C5%B3%20%C5%A1alinimas

Internet Explorer https://support.microsoft.com/lt-lt/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#

Google Chrome https://support.google.com/accounts/answer/32050?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=lt

Microsoft Edge https://support.microsoft.com/lt-lt/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy

Safari https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Opera https://help.opera.com/en/latest/

 1. Pažymėtina, kad nustatymų pakeitimas galioja tik viena naršyklei, jei lankytojas naudoja kelias naršykles, atitinkami veiksmai turi būti atlikti kiekvienoje naršyklėje.
  13. Jeigu norėtumėte gauti išsamesnės informacijos apie slapukus, kaip juos valdyti, taip pat instrukcijų, kaip juos ištrinti, apsilankykite interneto svetainėje http://www.allaboutcookies.org/(svetainė anglų, prancūzų, vokiečių kalba).
  14. Slapukų atsisakymas ar ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.
  15. Jei norite atsisakyti Google Analytics slapukų, atsisiųskite ir įdiekite Google Analytics atsisakymo naršyklės plėtinį. Tai padaryti galite atidarant šią nuorodą: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
  16. Atkreiptinas dėmesys, kad jeigu paspaudę nuorodą iš Bendrovės interneto svetainės pateksite į kitus tinklalapius, Bendrovė nėra atsakinga už trečių šalių interneto tinklalapių turinį ir jų nustatytus privatumo užtikrinimo principus.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Politika gali būti Bendrovės atnaujinta. Bendrovė informuoja lankytojus apie atnaujinimus pateikdama aktualią Politikos redakciją.
  18. Bendrovė laikosi slapukų naudojimą reglamentuojančių teisės aktų.
  19. Jeigu iškiltų klausimų, prašome kreiptis Jums patogiu būdu:

UAB „VILMESTOS PROJEKTAI“ NAUJIENLAIŠKIŲ GAVĖJŲ PRIVATUMO POLITIKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1.  UAB „VILMESTOS PROJEKTAI“, juridinio asmens registracijos kodas 125942694 (toliau – Bendrovė), naujienlaiškių gavėjų privatumo politika parengta vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, nuostatomis.
  2.    Asmens duomenys tvarkomi:
  • laikantis BDAR su asmens duomenų tvarkymu susijusių principų, nurodytų BDAR 5 str. 1 dalyje;
  • esant BDAR nurodytai teisėto duomenų tvarkymo sąlygai.
 1.  Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų.
  4.    Asmens duomenys renkami tiesiogiai iš duomenų subjekto. Klientas, norėdamas gauti pasiūlymus dėl Bendrovės nekilnojamojo turto objektų, teikiamų paslaugų, vykstančių renginių, akcijų, kitokią informaciją, pasirenka naujienlaiškių gavimo funkciją. Teikdamas asmens duomenis, asmuo prisiima visą atsakomybę už pateikiamų duomenų teisingumą ir tikslumą.

II. TVARKOMŲ ASMENS DUOMENŲ SĄRAŠAS, TVARKYMO TIKSLAS

 1.  Tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu tvarkomi tokie klientų asmens duomenys:
  • Vardas;
  • El. pašto adresas;
  • Vardas ir pavardė, jeigu jie sudaro el. pašto adresą;
  • IP adresas.
 1.  Tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu asmens duomenys gali būti tvarkomi tokiais būdais:
  • informacijos ir reklaminės medžiagos apie nekilnojamojo turto objektus, Bendrovės teikiamas paslaugas, naujienas, kitos aktualios informacijos, susijusios su Bendrovės veikla, teikimas;
  • informacijos apie vykstančius / vyksiančius renginius ar akcijas teikimas;
  • nuomonės dėl siūlomo nekilnojamojo turto ar paslaugų teiravimasis.
 1.  Išsiuntus naujienlaiškį, gali būti renkama informacija, kurį naujienlaiškį asmuo atidarė, kada ir kiek kartų perskaitė, ar jis buvo persiųstas kitiems asmenims, kokias nuorodas paspaudė ir kt.
  8.    Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas BDAR 6 str. 1 dalies a punktas.

III.    ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAI

 1.  Asmens duomenys saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai: duomenys ištrinami atsisakius naujienlaiškio prenumeratos, tačiau ne ilgiau kaip 5 metus, skaičiuojant nuo sutikimo gavimo dienos.

IV. DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

 1.  Duomenų subjektas turi teisę bet kada atšaukti savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais, pateikęs tokį prašymą Bendrovei el. paštu [email protected]arba raštu adresu: Nidos g. 2-47, Vilnius. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.
  11.    Be teisės atšaukti sutikimą, duomenų subjektas turi šias teises:
  • gauti informaciją apie duomenų tvarkymą pagal BDAR 13 ir 14 str. – Bendrovė informuoja duomenų subjektus apie tvarkomus asmens duomenis apie juos;
  • susipažinti su duomenimis pagal BDAR 15 str.;
  • reikalauti ištaisyti duomenis pagal BDAR 16 str. – duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad netikslūs asmens duomenys apie jį būtų ištaisyti, o neišsamūs papildyti. Siekiant įsitikinti, kad tvarkomi duomenų subjekto asmens duomenys yra netikslūs ar neišsamūs, Bendrovė gali duomenų subjekto paprašyti pateikti tai patvirtinančius įrodymus;
  • reikalauti ištrinti duomenis apie save („teisę būti pamirštam“) pagal BDAR 17 str. – duomenų subjektas turi teisę reikalauti ištrinti duomenis apie save. Ši duomenų subjekto teisė nėra taikoma tuo atveju, kad Bendrovė vykdo teisinę pareigą tvarkyti asmens duomenis pagal Europos Sąjungos ar nacionalinę teisę, atlieka užduotį viešojo intereso labui, siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus. Bendrovė kiekvienu atveju pagal duomenų subjekto kreipimąsi įvertina, ar yra pagrindas reikalauti ištrinti asmens duomenis;
  • apriboti savo duomenų tvarkymą – duomenų subjektas turi teisę prašyti apriboti jo duomenų tvarkymą BDAR 18 str. nustatytais atvejais;
  • Bendrovė neatlieka asmens duomenų tvarkymo, dėl kurio duomenų subjektas gali įgyvendinti teisę į duomenų perkeliamumą pagal BDAR 20 str.;
  • nesutikti su duomenų tvarkymu pagal BDAR 21 str. – duomenų subjektas BDAR 21 str. nustatytais atvejais turi teisę nesutikti dėl jo duomenų tvarkymo; Bendrovė gali savo iniciatyva nebetvarkyti asmens duomenų, jeigu tam nėra teisėtų priežasčių (teisėto pagrindo);
  • Bendrovė nepriima sprendimų, grindžiamų tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, dėl kurių duomenų subjektas gali įgyvendinti teisę dėl su jo konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi  pagal BDAR 22 str.;
  • pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai pagal BDAR 77 str.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1.  Politika gali būti Bendrovės atnaujinta. Bendrovė informuoja apie atnaujinimus pateikdama aktualią Politikos redakciją.
  13.    Bendrovė laikosi asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų.
  14.    Detalesnę informaciją apie asmens duomenų tvarkymą ir susijusias teises galima gauti kreipiantis į Bendrovę.
  15.    Jeigu iškiltų klausimų, prašome kreiptis Jums patogiu būdu: